14 Temmuz 2020 - 23 Zi'l-ka'de 1441 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Venâdeynâhu min cânibi-ttûri-l-eymeni vekarrabnâhu neciyyâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ona, Tûr'un sağ yanından seslenip (çağırmış) ve onu (kendisiyle) gizlice (vasıtasız) söyleşmek için (manevi mertebeye) yakınlaştırıvermiştik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ona, Tur'un sağ yanından nida ettik, bizimle konuşmak üzere tapımıza yaklaştırdık onu.

Abdullah Parlıyan Meali

O'na Tûr Dağının sağ tarafından seslenmiş, konuşmak için kendimize yaklaştırmıştık.

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ'ya Tur'un sağ tarafından seslendik. Fısıldaşan kimse kadar onu kendimize yaklaştırdık.*

Ahmet Varol Meali

Biz ona Tur'un sağ yanından seslendik ve onu özel konuşma için yaklaştırdık.

Ali Bulaç Meali

Ona, Tur'un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz Mûsa'ya Tûr dağı yanında, sağ tarafından nida ettik; ve münacat ettiği halde kendisine yüksek mertebe verdik.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Ve özel konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ona Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık.

Besim Atalay Meali

Ona, Tur'un sağ yanından çağırdı, yakarmış olduğundan onu yakınlaştırdı

Cemal Külünkoğlu Meali

Hani ona Tur Dağı'nın sağ yamacından seslenmiş ve kendisiyle özel olarak konuşmak için onu (kendimize) yaklaştırmıştık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ona Tur'un sağ yanından seslenmiş ve konuşmak için onu yaklaştırmıştık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

Diyanet Vakfı Meali

Ona Tûr'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar (kendimize) yaklaştırdık.

Edip Yüksel Meali

Ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Konuşmak için onu yaklaştırdık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz ona Tur dağının sağ yanından seslendik ve onu hususi bir konuşmada bulunmak üzere kendimize yaklaştırdık.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Hem ona Tûrun canibi eymeninden nidâ ettik, hem de onu makamı münacatta mertebei kurbe erdirdik

Erhan Aktaş Meali

Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Onu, özel konuşmak için yaklaştırdık.

Hasan Basri Çantay Meali

Biz onu «Tuur» un sağ yanından nida etdik. Onu çok münâcat eden bir kimse olarak yaklaşdırdık.

Hayrat Neşriyat Meali

Ona Tûr'un sağ tarafından seslendik ve (o sessizce Rabbine) yalvaran bir kimse olduğu hâlde onu (kendimize) yaklaştırdık.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz Musaya dağın sağ tarafından seslenmiştik ve o nu konuşmak için yakınlaştırmıştık.

Kadri Çelik Meali

Ona, Tur'un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.

Mahmut Kısa Meali

Hani Mûsâ Medyen’den Mısır’a dönerken, ona o bereketlerle dolu Sînâ dağının sağ tarafından seslenmiş ve kendisini farklı ve özel bir konuşma için huzurumuza yaklaştırmıştık.

Mehmet Türk Meali

Ona dağ1 tarafından (yani) sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) vasıtasız olarak konuşmak üzere kendimize yakınlaştırdık.*

Muhammed Esed Meali

Hani o'na Sina Dağı'nın sağ yamacından 38 seslenmiş ve o'nu gizemsel bir konuşma için [kendimize] yaklaştırmıştık;

Mustafa İslamoğlu Meali

Hani, ona Tûr’un sağ tarafından nida etmiş ve onu çok özel bir söyleşi için (vahyimize) yaklaştırmıştık;[2510]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o'na Tûr'un sağ tarafından nidâ ettik ve onu münacaat eder bir halde yaklaştırdık.

Suat Yıldırım Meali

Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. [28, 30] {KM, Çıkış 33, 11}*

Süleyman Ateş Meali

Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu, özel konuşmak için (kendimize) yaklaştırdık.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ona, o dağın (Sina Dağı’nın ) sağ yamacından seslenmiş, özel bir konuşma için yaklaştırmıştık.

Şaban Piriş Meali

O'na Tur'un sağ yanından seslenmiştik. Samimi olarak söyleşmek için onu yaklaştırmıştık.

Ümit Şimşek Meali

Ona Tûr'un sağ tarafından seslenmiş ve Bizimle doğrudan konuşması için onu huzurumuza almıştık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ona Tûr'un sağ tarafından seslendik. Onu, fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık.

M. Pickthall (English)

We called him from the right slope of the Mount, and brought him nigh in communion.

Yusuf Ali (English)

And we called him from the right side(2504) of Mount (Sinai), and made him draw near to Us, for mystic (converse).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.