15 Temmuz 2020 - 24 Zi'l-ka'de 1441 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Va(A)llâhu enzele mine-ssemâ-i mâen feahyâ bihi-l-arda ba’de mevtihâ(c) inne fî żâlike leâyeten likavmin yesme’ûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah gökten su indirdi de, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; (yararlı ve gönül okşayıcı yeşillik ve ekinleri bitirdi). Hakikaten söz dinleyen (ve gerçeğe kulak veren) bir topluluk için bunlar elbette bir ayet (ibret ve hikmet) içermektedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Allah, gökten yağmur yağdırır da yeryüzünü, ölümünden sonra diriltir onunla; şüphe yok ki duyan topluluğa bunda bir delil var.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve Allah, gökten yağmur yağdırır da, yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz bunda kulak verip dinleyen bir toplum için ibretler vardır.

Ahmet Tekin Meali

Allah gökten sular indirdi. Onunla yeryüzüne, ölümünden sonra hayat verdi, canlandırdı. Kur'ân'a kulak verip dinleyen bir kavim, bir toplum için, bunda Allah'ın varlığına, birliğine, yeniden diriltecek güce kudrete sahip olduğuna işaretler vardır.

Ahmet Varol Meali

Allah gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için ayet vardır.

Ali Bulaç Meali

Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah gökten bir yağmur indirdi de onunla Arz'a, ölümünden (bitkileri kuruduktan) sonra hayat verdi; bitkileri yeşertti. Şüphesiz ki bunda, ibret kulağı ile dinleyenler için, öldükten sonra dirilmeğe bir alâmet var...

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah gökten bir su indirdi. Yeri, ölümünden sonra o su ile diriltti. Şüphesiz bunda, işiten (Hakka kulak veren) bir toplum için önemli bir delil vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yeri diriltti. Doğrusu, dinleyen topluma bunda bir ders vardır.

Besim Atalay Meali

Allah gökten su indirir, onunla ölmüş olan yeryüzünü diriltir, işiten bir ulusçün bunda nice ibret var

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah gökten su indirerek, onunla yeri ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda (aklını başına alarak) dinleyen toplum için bir ibret vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah gökten su indirir ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Kulak veren kimseler için bunda ibret vardır.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır.

Edip Yüksel Meali

ALLAH gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Dinleyen bir toplum için bunda bir işaret vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ibret vardır.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Evet Allah Semâdan bir su indirdi de onunla Arza ölümünden sonra hayat verdi, her halde bunda dinliyecek bir kavm için bir âyet vardır

Erhan Aktaş Meali

Allah, gökyüzünden suyu indirerek, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdi. Bunda dinleyen1 bir halk için kesinlikle bir âyet2 vardır. *

Hasan Basri Çantay Meali

Allah gökden (bulutdan) su (yağmur) indirdi de onunla yer (yüzün) e, ölümünden sonra, can verdi. Şübhesiz ki bunda dinleyecek bir kavm için (ibret verici) bir âyet vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve Allah, gökten bir su indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şübhesiz bunda, (ibretle) dinleyecek bir topluluk için kat'î bir delil vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah gökten su indirir ve ölümünden sonra, o suyla yeryüzünü diriltir. İşiten bir toplum için bunda alınacak ibretler vardır.

Kadri Çelik Meali

Allah gökten su indirdi de böylece ölümünden sonra yeri onunla diriltti. Dinleyen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır.

Mahmut Kısa Meali

Allah, gökten yağmur yağdırır da, onun sayesinde ölü toprağa yeniden hayat verir. Gerçekten de bunda, hakîkate kulak verenler için, hem gökten bir rahmet olarak inen Kur’an’ın, ölü kalpleri nasıl dirilttiğini anlatan bir işâret, hem de Allah’ın kudret ve merhametini ortaya koyan bir delilvar.

Mehmet Türk Meali

Allah, gökten suyu indirdi ve ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltti. İşte bunda (hakka) kulak veren1 bir topluluk için gerçekten bir mûcize vardır. *

Muhammed Esed Meali

GÖKTEN su indirip onunla, kuruyup katılaştıktan sonra toprağa yeniden hayat veren 74 Allah'tır. Şüphesiz bu olguda dinlemeye niyetli olanlar için bir ders vardır.

Mustafa İslamoğlu Meali

VE (BAKIN) Allah, gökten yağmuru indirip ölümünün ardından onunla toprağa can vermekte...[2147] Şüphesiz bunda da işiten bir toplum için mutlaka alınacak bir mesaj vardır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah Teâlâ gökten suyu indirdi de, onunla yeryüzünü ölümünden sonra hayata erdirdi. Şüphe yok ki, bunda dinleyiciler olan bir kavim için elbette bir ibret vardır.

Suat Yıldırım Meali

Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.

Süleyman Ateş Meali

Allah, gökten bir su indirdi, onunla yeri ölümünden sonra diriltti, şüphesiz bunda işiten bir millet için ibret vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah gökten su indirir ve onunla yeri, ölümünden sonra diriltir. Bunda, dinleyen bir topluluk için kesin belge (ayet) vardır.

Şaban Piriş Meali

Allah, gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yere hayat verdi. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için bir belge vardır.

Ümit Şimşek Meali

Allah size gökten bir su indirdi de ölmüş yeryüzünü onunla diriltti. Kulak veren bir topluluk için bunda bir âyet vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, gökten bir su indirdi de onunla, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdi. Kuşkusuz, bunda kulak verip dinleyen bir topluluk için mutlaka bir mucize vardır.

M. Pickthall (English)

Allah sendeth down water from the sky and therewith revives the earth after her death! Lo! herein is indeed a portent for a folk whim hear.

Yusuf Ali (English)

And Allah sends down rain from the skies, and gives therewith life to the earth after its death: verily in this is a Sign for those who listen.(2092)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.