20 Şubat 2020 - 26 Cemaziye'l-Ahir 1441 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nahl Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Ḣaleka-ssemâvâti vel-arda bilhakk(i)(c) te’âlâ ‘ammâ yuşrikûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Allah) Gökleri ve yeri Hakk ile (varlığını ve muhteşem sanatını göstersin diye) yarattı; O, şirk koştukları şeylerden Yücedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.

Abdullah Parlıyan Meali

O ki, gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve uygunluk üzere yaratmıştır. İnsanların tanrısal nitelikler yakıştırarak, kendisine ortak koştukları herşeyin ve herkesin ötesindedir O.

Ahmet Tekin Meali

Allah gökleri ve yeri, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde yarattı. Onların, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koştukları şeylerden çok yüce ve çok büyüktür.*

Ahmet Varol Meali

O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir.

Ali Bulaç Meali

Gökleri ve yeri hak ile yarattı: O, şirk koştukları şeylerden yücedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah gökleri ve Arz'ı gerçek bir kanun ile yarattı. O, kâfirlerin koştukları ortaklardan beridir ve çok yücedir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. (Kâinat başıboş, dağınık değildir.) Allah, (kâinatı dağınık görmek demek olan) O’na eş koşulmaktan çok yücedir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yarattı. O, koştukları ortaklardan uzaktır.

Cemal Külünkoğlu Meali

Gökleri ve yeri hak (bir nizam) ile O yarattı. O, (müşriklerin) kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gökleri ve yeri gereğince yaratmıştır. Onların eş koştukları şeylerden yücedir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

Diyanet Vakfı Meali

(Allah) gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir.

Edip Yüksel Meali

Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Gökleri ve Yeri hakk ile yarattı, o, onların şirkinden yüksek, çok yüksek

Hasan Basri Çantay Meali

O, gökleri ve yeri hak (kın ikaamesine sebeb) olarak yaratdı. O, (kâfirlerin) eş tutmakda oldukları şeylerden (münezzeh ve) yücedir.

Hayrat Neşriyat Meali

Gökleri ve yeri hak ile (karârınca O) yarattı. (Ve O, müşriklerin) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah gökleri ve yeri amaçladığı planına uygun bir şekilde (hak ile) yaratmıştır. O, onların ortak koştuklarından çok çok yücedir.

Kadri Çelik Meali

Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, şirk koştukları şeylerden yücedir.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü Allah,gökleri ve yeri anlamsız ve boş yere değil, belli bir hikmete uygun olarak, yani hak ile yaratmıştır. O,müşriklerin ilâhlık pâyesi vererek Allah’a ortak koştukları her şeyin üzerinde ve ötesindedir!

Mehmet Türk Meali

Gökleri ve yeri mutlak doğru (kural)larla yaratan (Allah) onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

Muhammed Esed Meali

O (ki,) gökleri ve yeri [içsel] bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere yaratmıştır; 3 insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyin, herkesin üstünde, ötesindedir O. 4

Mustafa İslamoğlu Meali

O, gökleri ve yeri mutlak hakikate (bir atıf olsun diye) amaçlı olarak yarattı;[2085] eşyaya ilâhlık yakıştıranların tasavvur ettiklerinin çok ötesinde, aşkındır O!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O kendisine şerik koştukları şeylerden çok âlidir.

Suat Yıldırım Meali

O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir! [53, 31]

Süleyman Ateş Meali

(Allah), gökleri ve yeri hak ile (hikmeti uyarınca) yarattı. (O), onların ortak koştuklarından yücedir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır[*]. O, onların ortak saydıkları şeyden uzaktır.*

Şaban Piriş Meali

Gökleri ve yeri hakkıyla yarattı ve müşriklerin ortak koşmalarından çok yücedir.

Ümit Şimşek Meali

O, gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden.

M. Pickthall (English)

He hath created the heavens and the earth with truth. High be He exalted above all that they associate (with Him).

Yusuf Ali (English)

He has created the heavens and the earth for just ends:(2021) Far is He above having the partners they ascribe to Him!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.