20 Ocak 2020 - 24 Cemaziye'l-Evvel 1441 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 106. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orjinal)
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Arapça metinde istediğiniz kelimeyi çift tıklayarak o kelimenin Kur'an'da başka nerelerde geçtiğini görebilirsiniz. Bu tarz arama, kelimelerin "harekeleri" dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı form fakat farklı harekeli metinler için El-Mu'cem El-Mufehres'e müracat ediniz.

Feemmâ-lleżîne şakû fefî-nnâri lehum fîhâ zefîrun veşehîk(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Küfür ve zulümleri yüzünden) Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) bir nefes alıp vermeleri vardır (ki korkunç bir manzaradır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ama kutsuz olanlar, gerçekten de ateştedir, onların inliyerek nefes almaları da oradadır, biten bir inilti gibi nefes vermeleri de.

Abdullah Parlıyan Meali

O gün mutsuz olanlar, dünyadayken yaptıklarından dolayı, ateşte yaşayacaklar ve orada ah çekip inleyeceklerdir.

Ahmet Tekin Meali

Bedbaht olanlar, dünyada işledikleri kötülüklerden dolayı Cehennemdedirler. Onlar orada şiddetli iniltiler ve hırıltılar içindedirler.

Ahmet Varol Meali

Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada korkunç çığlıkları ve inlemeleri vardır.

Ali Bulaç Meali

Mutsuz olanlar ateştedirler, onlar için orada (kahırla ve acıyla) nefes alıp vermeler vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muazzeb olanlar, ateştedirler ki, onlar için orada feci bir inilti ve soluma vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Mutsuz olanlar, ateş içindedirler, orada feryad-u figan ederler.(1)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Bedbaht olanlar ateştedir, orada olanların bir nefes alıp vermeleri vardır ki!

Cemal Külünkoğlu Meali

106,107. Mutsuz olanlar (dünyadayken yaptıklarından ötürü) ateşte (yaşayacak) ve orada ah çekip inleyeceklerdir. Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durduğu sürece onlar orada kalacaklardır. Şüphesiz Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada ah edip inlerler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onların (öyle feci)  nefes alıp vermeleri vardır ki.

Edip Yüksel Meali

Talihsizler ateştedir. Onlar orada sızlayıp inlerler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bedbaht olanlar ateştedirler. Onlar orada başka türlü soluyacak, başka türlü haykıracaklar.

Elmalılı Meali (Orjinal)

İmdi bedbaht olanlar ateştedirler, orada onlara öyle bir soluyuş ve hıçkırış vardır ki

Hasan Basri Çantay Meali

Şakıy olanlara gelince: Onlar ateşdedirler ki orada (çok fecî) bir nefes alıb vermeleri vardır onların.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte şaki olanlara gelince, artık (o gün) ateştedirler; onlar için orada ızdırablı (ve çirkin bir sesle) nefes alma ve (çirkin bir hıçkırıkla) nefes verme vardır!

İlyas Yorulmaz Meali

Şimdi başkaldıranlara (şakiler) gelince, onların ateşin içerisinde feryat edip bağırıp, çağırıp iç çekmekten başka yapacakları bir şey yok.

Kadri Çelik Meali

Azgın olanlar ise ateştedirler. Onlara onda ah-vah ve hırıltı sesleri (çıkarma) vardır.

Mahmut Kısa Meali

Bedbaht olanlar, ateşte azap çekecekler. Orada, acı ve ıstıraptan, çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlayacaklar, cehennemin alevleri arasındaöyle bir iç çekip inleyecekler, öyle fecî bir şekilde nefes alıp verecekler ki...

Mehmet Türk Meali

Sefillere gelince, onlar cehennemdedirler. Onlar orada içlerini çekerek hıçkıra hıçkıra ağlayacaklardır.1*

Muhammed Esed Meali

Bedbaht olanlar [dünyadayken yaptıklarından ötürü] ateşte [yaşayacak] ve orada ah çekip inleyecekler.

Mustafa İslamoğlu Meali

Artık bedbaht olan kimselerin mekânı ateş olacaktır: onlar orada âh u figân edecekler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İmdi şekavete düşmüş olanlar ateştedirler. Onlar için orada şiddetli bir soluyuş ve bir hıçkırık vardır.

Suat Yıldırım Meali

Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden, devamlı surette hıçkırıp canları çıkasıya feryad edecekler.

Süleyman Ateş Meali

Bahtsızlar ateştedirler. Onların orada (o bunaltıcı ateş içinde) bir soluk alıp verişleri vardır ki!...

Süleymaniye Vakfı Meali

Sıkıntılılar, ateş içindedir. Orada nefesleri hırıltılı ve derindendir.

Şaban Piriş Meali

Şaki olanlar ateştedirler. Orada ah edip inlerler.

Ümit Şimşek Meali

Bedbahtlar ateştedir; orada onlar anırırcasına soluk alıp verirler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bahtsızlığa düşenler ateş içindedir. Çok ıstıraplı bir soluyuş ve hıçkırışları vardır orada.

M. Pickthall (English)

As for those who will be wretched (on that day) they will be in the Fire; sighing and wailing will be their portion therein.

Yusuf Ali (English)

Those who are wretched shall be in the Fire: There will be for them therein (nothing but) the heaving of sighs and sobs:(1607)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.